Hvad er PreCareKlinikken?

PreCareKlinikken er en del af PreCare, hvis formål er at udvikle forebyggende og integrerede services til kronisk syge og ældre - baseret på løbende opsamling af data fra både region, kommune og borger om tilstand, indsatser og resultater. 

En video omkring innovationsprojektet PreCare og PreCareklinikken/NærKlinikken:

PreCareKlinikkens rolle

PreCareKlinikken har været en understøttende partner for de tilknyttede borgere. Ved hjælp af målingerne og den nære og tilgængelige kontakt har klinikken bidraget til at skabe mere tryghed for den enkelte i hverdagen. Det har været borgernes eget ansvar at måle sig selv, ligesom antallet af målinger også har været op til den enkelte. Det har været ud fra et grundprincip om, at det skal give mening for den enkelte, før det virker.

Alle er forskellige

PreCareKlinikkens udgangspunkt har været, at ingen mennesker er ens. Alle borgere har forskellige præferencer, ligesom behandling og interaktion ikke kan generaliseres. Det samme gælder også borgerens sundhedstilstand og historie. PreCareKlinikken har derfor været et tilbud, som er foregået på borgerens præmisser. Den enkelte er blevet støttet ud fra hans eller hendes forudsætninger til selv at kunne reagere på sine symptomer. Forværringer er blevet behandlet, så vidt muligt, i eget hjem eller der, hvor borgeren har været. Det er sket med udgangspunkt i, at de fleste har det bedst ”på hjemmebane”, dvs. i vante og trygge rammer.

PreCareKlinikkens formål

PreCareKlinikkens overordnede formål har været at give borgere med kronisk sygdom muligheden for at leve et aktivt og uafhængigt liv. Ved at tage udgangspunkt i den enkeltes hverdag og tage forværringer i opløbet er PreCareKlinikken et eksempel på, hvordan sundhedsvæsenet kan transformeres over mod det borgernære. En mere forebyggende indsats har til formål at flytte behandlingen ud af sygehuset og hjem til borgeren selv.

Borgeren som en aktiv medspiller

Igennem selvmålinger og PreCareKlinikkens farvekode-system er borgeren blevet en aktiv medspiller med det sundhedsfaglige personale. I PreCareKlinikken har borgerne været en ressource, der på lige fod med resten af sundhedsvæsenets aktører har bidraget til at vise, hvordan man kan få et bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden.